"Sempre en contínua formació, investigació i innovació"

Empresa > Qualitat

La política de qualitat d'Embotits Viber té com objectiu la satisfacció dels seu clients, tant a nivell de producte, servei, innovació o competitivitat. Per això comptem amb un equip humà altament qualificat, capaç de respondre ràpida y eficaçment a les noves exigències del mercat o del mateix client.

El departament de qualitat, juntament amb el d'investigació i innovació, no cessen en la seva contínua formació per poder aplicar les noves tecnologies, ja sigui en la millora del producte, com en servei o en la seguretat alimentària. En aquest sentit, la seguretat alimentària és un dels pilars en el que es basa la nostra política de qualitat, oferir als nostres clients productes innocuos, garantits per un rigurós control de procés i producte final.