"Amb la màxima seguretat alimentària"

Elaboració

Matèria prima de primera qualitat, fresca i conservada sempre sense trencar la cadena del fred.

Es trinxa la carn i es barreja amb els ingredients.

S'emboteix en diferents mides i calibres, segons el producte.

S'introdueix al forn a la temperatura adequada per a la seva pasteurització.

Es posen a la càmara de refrigeració pel seu refredament.

Un cop finalitzats s'empaqueten i s'intrudueixen a les càmares per a la seva conservació o congelació.

Per a la distribució, els nostres camions disposen de dues càmares una frigorífica i una altra congeladora, així mai es trenca la cadena del fred.